இசையும் தத்துவமும்

மதுரை, கலைடாஸ்கோப் தேடல்கள் அரங்கில் அஜிதன் உரை. இசையும் தத்துவமும். நாள் 21 அக்டோபர் 2023. மாலை ஆறுமணி.

தேடல்கள் அரங்கம், கலைடாஸ்கோப், மனோரஞ்சிதம் பூ தெரு, எழில் நகர், அய்யர் பங்களா, மதுரை

வழி வரைபடம்

இன்ஸ்டாகிராம்

முந்தைய கட்டுரைஇன்று வணிக எழுத்தும் இலக்கியமும்
அடுத்த கட்டுரைதுளிகளின் அழகு- கடிதம்