ஒரு படம்

ஜெ.

கோசாம்பியின் வரலாற்றுப்பார்வையுடன் எடுக்கப்பட்ட ஆவணப்படம்

httpv://www.youtube.com/watch?v=RU42zb2Y2Ww

கெ.ஜெ.அசோக்குமார்

முந்தைய கட்டுரைகாடு-ஒருகடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகலை உலகை சமைத்த விதம்