தாமரைக்கண்ணன் பற்றி அகரமுதல்வன்

எழுத்தாளர் தாமரைக்கண்ணன் அவர்கள் எழுதியிருக்கும் “செவ்வேள் ஆடல்” என்ற சம்பந்தர் பற்றிய கட்டுரையை வாசித்தேன். அபாரம்! இன்றைக்குள்ள தலைமுறைக்கு இன்னொரு பொறுப்பு வாய்ந்த எழுத்துக்காரராக எழுத்தாளர் தாமரைக்கண்ணனைக் கூறலாம். இந்தக் கட்டுரைக்கு எவ்வளவு பக்கங்களை வாசித்து தொகுக்க வேண்டுமென்று அறிவேன். ஈடுபாடும் இலக்கியத்தை சேவிக்கும் பக்குவமும் கொண்ட உள்ளத்தால் உருவான ஆக்கம்

தாமரைக்கண்ணன் பற்றி அகரமுதல்வன்

முந்தைய கட்டுரைபெண்கள் யோக முகாம், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்: அரவின் குமார்