அஞ்சலி – சை. பீர்முகமது

மலேசிய இலக்கியத்தின் முதன்மை ஆளுமைகளில் ஒருவரும் ஜெயகாந்தனின் நண்பருமான சை.பீர்முகமது மறைந்தார். அஞ்சலி.

சை .பீர்முகம்மது தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைஅழகும் ஆடம்பரமும்
அடுத்த கட்டுரைஇனிமைகள், கடிதங்கள்