ந.பெரியசாமி

ந.பெரியசாமி தமிழின் முற்போக்கு அணியைச் சேர்ந்த கவிஞர். சமூகசீர்திருத்தக் கவிதைகளை எழுதி வருபவர். ‘எளியது ஆயினும் வலியது கண்டாய் எனச் சொல்ல வைத்துவிட்டார்.’ என முற்போக்கு அணியின் விமர்சகர் சு.பொ.அகத்தியலிங்கம் இவர் கவிதைகளைப்பற்றிச் சொல்கிறார் .

ந.பெரியசாமி

ந.பெரியசாமி
ந.பெரியசாமி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபேரிலைப் பகன்றை
அடுத்த கட்டுரைஇருபதாண்டுகள், எட்டு நூல்கள்.