என்.சி.மோகன்தாஸ் 

என்.சி. மோகன்தாஸ், பொதுவாசிப்புக்குரிய நூல்களை எழுதினார். ‘அலங்கார எழுத்துக்களில் எனக்கு ஆர்வமில்லை’ என்றும் கூறும் இவரது படைப்புகள் வணிக இதழ்களில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றன. சாதனையாளர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றைத் தொகுத்து நூலாக வெளியிட்டிருப்பது இவரது முக்கிய எழுத்து முயற்சியாக மதிப்பிடப்படுகிறது.

என்.சி.மோகன்தாஸ்

என்.சி.மோகன்தாஸ்
என்.சி.மோகன்தாஸ் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையுவன், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇலக்கியமும் உறுதிப்பாடும்