ஆசி கந்தராசா

நிலத்தின் பிரிவையும் அதனால் திரண்ட துயரையும் மாத்திரம் புலம்பெயர் எழுத்தென்று உள்வாங்கி ஒடுங்கிவிடாமல், தன் துறைசார் கதைகளை நவீன இலக்கியத்திற்கு அருகில் கொண்டுவந்து சேர்த்த புலம்பெயர் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் வரிசையில் ஆசி கந்தராஜா முக்கியமானவர். அறிவியலையும் அழகியலையும் அங்கதத்துடன் வெளிப்படுத்துபவை அவரது எழுத்துக்கள். கந்தராஜாவின் புனைவுக்கட்டுரைகள் தமிழிலில் இதுவரை பதிவுசெய்யப்படாத தாவர உலகமொன்றிற்கான திறப்பாக அமைந்தவை.

ஆசி கந்தராசா

ஆசி கந்தராசா
ஆசி கந்தராசா – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமாற்றுமெய்மையின் மந்திரக் கரங்கள்
அடுத்த கட்டுரைதேவை கான்ஸ்டன்ஸ் கார்னெட்டுகள்…