விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்: பா.ராகவன்

விஷ்ணுபுரம் விருது 2023 ஆண்டுக்கு எழுத்தாளர் யுவன் சந்திரசேகருக்கு வழங்கப்படுகிறது. விருதுவிழா டிசம்பர் 16,17 ஆம் தேதிகளில் கோவையில் நிகழும். விழாவை ஒட்டி நிகழும் கருத்தரங்கில் 16 ஆம் தேதி, எழுத்தாளரும் இதழாளருமான பா.ராகவன் வாசகர்களைச் சந்திக்கிறார்.

பா.ராகவன் தமிழ் விக்கி

பா.ராகவன் தமிழ் விக்கி
பா.ராகவன் தமிழ் விக்கி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையுவன்- வாழ்த்துகள்
அடுத்த கட்டுரைபாலை மலர்ந்தது – 4