பி. சுவாமிநாதன்

பி. சுவாமிநாதன் ஆலயங்கள் பற்றிய கட்டுரைகள், ஆன்மிக ஞானிகள் பற்றிய நிகழ்வுகள், சித்தர்கள், மகான்கள், யோகிகள் பற்றிய செய்திகளை எளிய மொழியில் எழுதி வருகிறார். சொற்பொழிவாளராகவும் செயல்படுகிறார். பரணீதரன்பகீரதன்ரா. கணபதி, கணேச சர்மா போன்ற ஆன்மிக எழுத்தாளர்கள் வரிசையில் பி. சுவாமிநாதன் இடம் பெறுகிறார்.

பி.சுவாமிநாதன்

பி.சுவாமிநாதன்
பி.சுவாமிநாதன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையுவன் சந்திரசேகர்- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைமெக்கன்னாவின் தங்கம்