துரை மாலிறையன்

துரை. மாலிறையன் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றினார். மரபுக் கவிதையில் ஆழ்ந்த பயிற்சி பெற்றிருந்ததால் எளிய தமிழ் நடையில் பல காப்பிய நூல்களை இயற்றினார். சிறார் இலக்கியத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்டு, சிறார்களைக் கவரும் நடையில் பல நூல்களைப் படைத்தார். மாலிறையனின் கவிதைகள் மரபுக்கவிதைக்குரிய பொதுவான கருக்களை, மரபில் வழங்கிவரும் மொழிநடையில் கூறுபவை. அறவுரை, மொழிப்பற்று ஆகியவற்றை முன்வைப்பவை. தமிழ்பயிலும் பொதுவாசகர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உரியவை.

துரை மாலிறையன்

துரை மாலிறையன்
துரை மாலிறையன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபிறர் எங்கே?
அடுத்த கட்டுரைகாந்தியின் திமிர்