பொதிகை பேட்டி

சென்ற 20 ஞாயிறு ஆகஸ்ட் 2023 அன்று பொதிகை டிவியில் அளித்த பேட்டி. போட்டிருந்த சட்டை மலேசியா நவீன் வாங்கித் தந்த பரிசு. இதை அவர் குறிப்பிட்டுச் சுட்டிக்காட்டியமையால் பகிரவேண்டியிருக்கிறது

முந்தைய கட்டுரைநோய்வளர்ப்பு
அடுத்த கட்டுரைஇரண்டாயிரம் குதிரைகள் கொண்ட தேர்!