பாகன் – ஜா.தீபா

பாலகுமாரன் தமிழ் விக்கி

பாலகுமாரன் தமிழ் விக்கி
பாலகுமாரன் தமிழ் விக்கி – தமிழ் விக்கி

உறவுச்சிக்கல்கள், ஆண் பெண் உறவு, ஆன்மீக சிந்தனைகள், யோகிகளின் தன் வரலாறு, பெரிய புராணக் கதைகள் என இவர் தொட்ட களங்கள் பெரியவை. இதன் மூலம் பலருக்கும் குருவாக இருந்திருக்கிறார். ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இவர் மீது வைக்கப்படுகின்றன. ஆனாலும் இவர் எழுத்தின் மீது இன்னும் அவருடைய வாசகர்கள் கொண்ட பிடிப்பென்பது பாலகுமாரன் தங்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொண்டு எழுதியிருக்கிறார் என்பதாகவே இருக்கிறது.

பாகன்- ஜா.தீபா

முந்தைய கட்டுரைரோம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைவல்லினம், செப்டெம்பர்