தமிழ்விக்கி தூரன் விருதுவிழா- இசை

தமிழ் விக்கி – பெரியசாமி தூரன் விருது விழா 2023ல்  ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட  நாதஸ்வர தவில் இசை  நிகழ்வின் காணொளிகள்.

1)  : கீர்த்தனை : கணநாதனே குணபோதனே. ராகம் : சாரங்க, ஆதி தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=ZzFl48AY8a0

2)  : கீர்த்தனை : தாயே திரிபுரசுந்தரி. ராகம் : சுத்த சாவேரி, கண்ட சாப்பு தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=WeAoe1YGUxQ

3)  : கீர்த்தனை : அன்பே சிவம் அருளே தெய்வம். ராகம் : நளினகாந்தி, ஆதி தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=tGXe9d2ANzQ

4)  : கீர்த்தனை : முருகா முருகா. ராகம் : சாவேரி, மிஸ்ர சாப்பு தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=MW2Y5jDUYi8

5)  : கீர்த்தனை : ஹரிஹர சுதனே அய்யப்பா. ராகம் : ஆபோகி, ஆதி தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=58quPGAz4pA

6)  : கீர்த்தனை : எங்கே தேடுகின்றாய். ராகம் : ஹரிகாம்போதி, ஆதி தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=PO0jXE5DhuU

7)  : கீர்த்தனை : எங்கு நான் செல்வேனய்யா. ராகம் : துஜாவந்தி, கண்ட சாப்பு தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=gQnmkk5ZV2M

8)  : ராகம் – தானம் – பல்லவி.. ராகம் : ஆபேரி

https://www.youtube.com/watch?v=L4GTMFt0h_k

9)  : கீர்த்தனை : முரளிதர கோபாலா. ராகம் : மாண்ட், ஆதி தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=ZOUO7TGQ6fI

10) : கீர்த்தனை : கலியுக வரதன் கண்கண்ட தெய்வமாய்.

ராகம் : பிருந்தாவன சாரங்க, ஆதி தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=-cg-iGOEbd4

11) : காவடி சிந்து: அழகு தெய்வமாக வந்து. ஆதி தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=VVQl8pnq3M0

12) : கீர்த்தனை : சத்தியமே வெல்லும். ராகம் :கர்ணரஞ்சனி , ஆதி தாளம்.

https://www.youtube.com/watch?v=1feEfgvFxiE

மொத்த பாடல்களின் தொகுப்பு.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPtYds6_0S7EejEQo4KEGA7iNi31Se0tS

==================================================

கீர்த்தனைகள் இணைப்பு

1) : கீர்த்தனை : கணநாதனே குணபோதனே.ராகம் : சாரங்க (https://www.youtube.com/watch?v=w7FLGjt6k1I)
2) : கீர்த்தனை : தாயே திரி்புர சுந்தரி.ராகம் : சுத்தசாவேரி (https://www.youtube.com/watch?v=iB6gxFRNUqE)
3) : கீர்த்தனை : அன்பே சிவம், அருளே தெய்வம். ராகம் : நளினகாந்தி (https://www.youtube.com/watch?v=QFNpWkopd1A)
4) : கீர்த்தனை : முருகா முருகா.ராகம் :சாவேரி  (https://www.youtube.com/watch?v=iW9dEEsl_SE)
5) : கீர்த்தனை :  ஹரிஹர சுதனே ஐயப்பா.ராகம் : ஆபோகி (https://www.youtube.com/watch?v=C4ucpzT5k5Y)
6):  கீர்த்தனை :  எங்கே தேடுகின்றாய். ராகம் : ஹரிகாம்போதி
7) : கீர்த்தனை :  எங்கு நான் செல்வேனய்யா.ராகம் : திவ்ஜாவந்தி  (https://www.youtube.com/watch?v=3HEiJu9wctw)
8) :  முதன்மை ராக ஆலாபனை : ராகம் ஆபேரி
9) : கீர்த்தனை : முரளிதர கோபாலா. ராகம் : மாண்ட் (https://www.youtube.com/watch?v=NIMbgxjdKps)
10): கீர்த்தனை : கலியுக வரதன் கண்கண்ட தெய்வமாய் : ராகம் : பிருந்தாவன சாரங்க (https://www.youtube.com/watch?v=yub0Te7Jg6o)
11) : காவடி சிந்து: அழகு தெய்வமாக வந்து.  (https://www.youtube.com/watch?v=4cteQT-P3xY)
12) :மங்களம்(முடிவு) : சத்தியமே வெல்லும்,தர்மமே ஓங்கிடும். (https://www.youtube.com/watch?v=GITm8MKTtE0 . இந்த வீடியோவில் 8 வது நிமிடத்தில் இருந்து)

முந்தைய கட்டுரைஒரு நாவல் நூலகம்
அடுத்த கட்டுரைஅல் கிஸா- லோகமாதேவி