மை ஸ்கில்ஸ் அறவாரியம்

மை ஸ்கில்ஸ் அறவாரியம்  மலேசியாவில் பலவகையிலும் சமூகத்தால் விளிம்புநிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட மாணவர்களுக்குத் தொழில் திறன் பயிற்சி அளிக்கும் அறவாரியங்களில் ஒன்று மை ஸ்கில்ஸ் அறவாரியம். இளையோர் ஆளுமை உருமாற்ற மையமாக மை ஸ்கில்ஸ் அறவாரியம் செயல்படுகின்றது. கபாலி சினிமாவில் பெயர் மாற்றப்பட்டு இந்நிறுவனம் காட்டப்படுகிறது

மை ஸ்கில்ஸ் அறவாரியம்

மை ஸ்கில்ஸ் அறவாரியம்
மை ஸ்கில்ஸ் அறவாரியம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசிறுமியின் தஞ்சை, பாவண்ணன்
அடுத்த கட்டுரைசென்னையும் கோழிக்கோடும்