எழுத்தாளன் இதழ்

திருச்சிராப்பள்ளி தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் சார்பில் இவ்விதழ் வெளிவந்தது. தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளில் வெளிவந்த இவ்விதழின் ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளர், அ.வெ.ர. கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார்.

எழுத்தாளன் இதழ்

எழுத்தாளன் இதழ்
எழுத்தாளன் இதழ் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஓர் இடம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபணம், கல்வி, இலட்சியவாதம்