ஜெயலட்சுமி சீனிவாசன்

ஜெயலட்சுமி சீனிவாசன் தமிழில் மறக்கப்பட்ட பெண் எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். அவருடைய புஷ்பஹாரம் என்னும் நாவல் எழுபதாண்டுகளுக்கு முன்பு பரவலாக வாசிக்கப்பட்ட படைப்பு

ஜெயலட்சுமி சீனிவாசன்

ஜெயலட்சுமி சீனிவாசன்
ஜெயலட்சுமி சீனிவாசன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைரோம்,கிரேக்கம், உலகம் – ஒரு விவாதம்-2
அடுத்த கட்டுரைஇன்றொரு நாள்!