வனத்தில் வாழ்பவன்

வனவாசி வாங்க

நாவலின் இறுதியில், அந்த ஜமீன் காட்டில் இருந்து விடைபெறும் பொழுது வனதேவதைகளின் கற்பனையின் ஸ்தூல வடிவமான இக்காட்டை அழித்ததற்காக அவர்களிடம் மன்னிப்பு கோரி நிற்கிறார், நகரதேவதைகளின் கற்பனைகளுக்கு ஸ்தூல வடிவம் கொடுத்த இக்கதைசொல்லி.

வனவாசி பற்றி முத்து


விபூதி பூஷன் பந்த்யோபாத்யாய தமிழ் விக்கி

த.நா.சேனாபதி- தமிழ் விக்கி

வனவாசி பற்றி சந்திரசேகர்

முந்தைய கட்டுரைகற்காலக் கனவுகள்-1
அடுத்த கட்டுரைஅணி கடிதம், மரபின்மைந்தன் முத்தையா