எஸ்.எஸ்.சர்மா

எஸ். எஸ். சர்மா பொது வாசிப்புக்குரிய பல சிறுகதைகளை, புதினங்களை எழுதினார். தான் நடத்திய ‘இந்தியா மூவி நியூஸ்’ இதழில் பல புதிய எழுத்தாளர்களை அறிமுகப்படுத்தினார். பலரது சிறுகதைகளை வெளியிட்டார். நாடகத் துறைக்கு இவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு முக்கியமானதாக ஆய்வாளர்களால் கருதப்படுகிறது. சிங்கப்பூரின் முன்னோடி இதழாளராக, நாடகவியலாளராக எஸ்.எஸ். சர்மா அறியப்படுகிறார்.

எஸ்.எஸ்.சர்மா

எஸ்.எஸ்.சர்மா
எஸ்.எஸ்.சர்மா – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமரபிசையும் கிறிஸ்தவமும், கிருஷ்ணன் சங்கரன்
அடுத்த கட்டுரைஇலட்சியவாதியின் புதைகுழி