எம்.கந்தசாமி முதலியார்

மயிலாப்பூர் கந்தசாமி முதலியார்; எம்.கே. முதலியார்) (1874-1939) தமிழ் நாடக முன்னோடிகளுள் ஒருவர். நாடக, திரைப்படக் கதை வசன ஆசிரியர். நடிகர். இயக்குநர். நடிகர் எம்.ஜி. ராமச்சந்திரனின் குரு. நடிகர் எம். கே. ராதாவின் தந்தை.

எம்.கந்தசாமி முதலியார்

எம்.கந்தசாமி முதலியார்
எம்.கந்தசாமி முதலியார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிலக்கப்பட்ட கனி- லோகமாதேவி
அடுத்த கட்டுரைநம்மை நாம் மீட்டெடுத்தல்