ஜங்கம பண்டாரம்

ஜங்கம பண்டாரம் தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களில் வாழும் நாடோடிக் கலைஞர்கள். பகல் வேடம் கலையை ஊர் ஊராகச் சென்று நிகழ்த்தும் தெலுங்கு நாடோடியினர். இன்று அழிந்துவிட்ட கலை பகல்வேடம். ஒரு பழமொழியாக மட்டும் எஞ்சியுள்ளது

ஜங்கம பண்டாரம்

ஜங்கம பண்டாரம்
ஜங்கம பண்டாரம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதமிழிலக்கியத்தின் முதல் இஸ்லாமிகேட் நாவல் – அல்கிஸா
அடுத்த கட்டுரைநோய்வளர்ப்பு