வே. ரா.தெய்வசிகாமணி கவுண்டர்

வே.ரா. தெய்வசிகாமணி கவுண்டர் தமிழ் தொல்நூல்களின் பதிப்பாளர். அழிந்துபோனதாகக் கருதப்பட்ட இசைநூலான அறிவனாரின் ‘பஞ்சமரபு’ ஏட்டுச் சுவடியை கண்டுபிடித்துக் இசையறிஞர் குடந்தை.ப. சுந்தரேசனார் துணையுடன் வெளியிட்டார்.

வே.ரா.தெய்வசிகாமணி கவுண்டர்

வே.ரா.தெய்வசிகாமணி கவுண்டர்
வே.ரா.தெய்வசிகாமணி கவுண்டர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஇன்றைய அமர்வுகள்
அடுத்த கட்டுரைபள்ளிகளில் என்ன நடக்கிறது?