சிவ தாண்டவ மூர்த்தங்கள்

தமிழகச் சிற்பக்கலையின் சாதனைகளில் ஒன்று ஆடவல்லான்நடராஜர் சிலை. அதன் வெவ்வேறு வடிவங்கள் தமிழர் உருவாக்கிய சைவ தத்துவத்தின் காட்சி வடிவங்கள் 

சிவ தாண்டவ மூர்த்தங்கள்

சிவ தாண்டவ மூர்த்தங்கள்
சிவ தாண்டவ மூர்த்தங்கள் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைநீலி இதழ், ஆகஸ்ட்
அடுத்த கட்டுரைதூரன் விழா விருது உரைகள்