சிந்து

மு.கருணாநிதி அவர்களின் புகழ்பெற்ற சொலவடைகளில் ஒன்று ‘சந்துமுனைச் சிந்துபாடிகள்’ சிந்து என்னும் செய்யுள் வடிவம் தமிழகத்தில் முச்சந்தி இலக்கியத்திற்கு உரியதாக இருந்துள்ளது. எவரும் பாடலாம். எளிய துள்ளல் நடை கொண்டது. ஆனால் தமிழகத்தின் பல புகழ்பெற்ற இலக்கியங்கள் சிந்து வடிவில் அமைந்தவை

சிந்து

சிந்து
சிந்து – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகுருகு- தூரன் விருதுச் சிறப்பிதழ்
அடுத்த கட்டுரைசங்கம், காதல்,காமம்