ரொனால்ட் சியர்ல்

ரொனால்ட் சியர்ல் சயாம் மரணரயில் அழிவின்போது வரைந்த போர்க்கொடுமை ஓவியங்களுக்காக நினைவுகூரப்படுகிறார். அவ்வகையில் தமிழ் வரலாற்றின் இருண்ட பக்கமொன்றின் சாட்சி அவர்

ரொனால்ட் சியர்ல்

ரொனால்ட் சியர்ல்
ரொனால்ட் சியர்ல் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைநாதஸ்வர ஓசையிலே….
அடுத்த கட்டுரையுகத்துளி