அண்ணல்தங்கோ

கு.மு. அண்ணல்தங்கோ சமூகசீர்திருத்த நோக்கம் கொண்ட கவிதைகளையும், அரசியல் கட்டுரைகளையும் மிகுதியாக எழுதியிருக்கிறார். பின்னர் தனித்தமிழியக்கக் கொள்கைகளை பிரச்சாரம் செய்யும் கட்டுரைகளை இதழ்களில் எழுதினார். அண்ணல்தங்கோவின் முதன்மை இலக்கியப் பங்களிப்பாகக் கருதப்படுபவை அவர் எழுதிய தமிழியக்கக் கருத்துக்கள் அடங்கிய இசைப்பாடல்கள்.

கு.மு.அண்ணல்தங்கோ

கு.மு.அண்ணல்தங்கோ
கு.மு.அண்ணல்தங்கோ – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஞானியரின் உலகம்
அடுத்த கட்டுரைவிஷால்ராஜாவின் திருவருட்செல்வி வெளியீட்டு விழா