சி.கமலநாதன்

சி.கமலநாதன் மலேசியாவின் புதுக்கவிதை இயக்கத்தின் முன்னோடி என மதிக்கப்படுகிறார்.ஏப்ரல் 1965-ல் தமிழ் மலர் நாளிதழில் சி. கமலநாதன் எழுதிய ‘கள்ளபார்ட்டுகள்’ கவிதையே மலேசியாவில் முதல் புதுக்கவிதை எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

சி.கமலநாதன்

சி.கமலநாதன்
சி.கமலநாதன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகாந்தியதேசியம், மதம் – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஅல் கிஸா- சில சொற்கள்- அஜிதன்