சோ.இளமுருகனார்

தமிழகத்தில் உருவான தமிழியக்கத்தின் ஈழத்து நீட்சி என சோ.இளமுருகனாரை மதிப்பிடலாம். தனித்தமிழ், சைவ மறுமலர்ச்சி ஆகியவற்றுக்காக போராடியவர். மரபிலக்கியப் படைப்புகளை எழுதியவர்.

சோ.இளமுருகனார்

சோ.இளமுருகனார்
சோ.இளமுருகனார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஒரு கதை – சி.பழனிவேல்ராஜா
அடுத்த கட்டுரை’ஜெயமோகன் மாடல்’