சி. மாசிலாமணி

சி. மாசிலாமணி குமரிமாவட்டத்தில் சீர்திருத்த கிறிஸ்தவம் வேரூன்ற பாடுபட்ட முன்னோடி போதகர். கிறிஸ்தவ இலக்கியத்திலும் மதசிந்தனையிலும் பங்களிப்பாற்றியவர்

சி.மாசிலாமணி

சி.மாசிலாமணி
சி.மாசிலாமணி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகீரனூர் ஜாகீர்ராஜா சிறப்பிதழ்
அடுத்த கட்டுரைநமக்கிங்கே தொழில் காதல் செய்தல்- பெருந்தேவி