சாமுவேல் மெட்டீர்

தென்தமிழக வரலாற்றாய்வில் சாமுவேல் மெட்டீரின் குறிப்புகள் முதன்மை ஆதாரமாகக் கருதப்படுகின்றன. சாமுவேல் மெட்டீர் தெற்கு கேரளம் மற்றும் குமரிமாவட்டத்தில் கிறிஸ்தவ மதம் வேரூன்ற பெரும்பணி ஆற்றியவர்

சாமுவேல் மெட்டீர்

சாமுவேல் மெட்டீர்
சாமுவேல் மெட்டீர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையோகம் ,கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஎங்கே எதை திருடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்?