கைலாசநாதக் குருக்கள் 

கைலாசநாத குருக்கள் இலங்கையில் இந்து மரபையும் அதன் சம்ஸ்கிருத -வைதிக அடிப்படையையும் நிலைநிறுத்த பணியாற்றியவர். அவருடைய வடமொழி இலக்கியவரலாறு தமிழில் ஒரு முக்கியமான அறிமுகநூல்.

கைலாசநாதக் குருக்கள்

கைலாசநாதக் குருக்கள்
கைலாசநாதக் குருக்கள் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையோகா சௌந்தர் -பேட்டி
அடுத்த கட்டுரைமாடனும் காடனும் இந்து தெய்வங்களா?