ஷேக்ஸ்பியரின் ஹேம்லெட்

இத்துன்பியல் நாடகத்தோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத வாசகர்கள் மிகவும் குறைவுதான். இதனைத் தாண்டி நம்மை இந்நாடகத்தோடு பிணைத்திருப்பது ஷேக்ஸ்பியரின் அபாரமான மொழிநடை.

ஷேக்ஸ்பியரின் ஹேம்லெட்

முந்தைய கட்டுரைபேய் தெய்வமாதல் – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரையுவன், கடிதம்