கரந்தை குந்துநாதர் ஆலயம்

கரந்தை குந்துநாதர் ஆலயம் தமிழகத்தில் வடதமிழ்நாட்டு (தொண்டைமண்டல) கரந்தையில் அமைந்த சமணக் கோயில். சமணத்தின் 17-வது தீர்த்தங்கரரான குந்துநாதர் மூலவராக அமைந்த கோயில் இது. குந்துநாதருக்கான ஆலயம் மிக அரியது

கரந்தை குந்துநாதர் ஆலயம்

கரந்தை குந்துநாதர் ஆலயம்
கரந்தை குந்துநாதர் ஆலயம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஒரு குழந்தையிறப்புப் பாடல்
அடுத்த கட்டுரைமார்க்ஸியமும் ரஸ்ஸலும்