கால சுப்ரமணியம்

கால சுப்ரமணியம் தமிழின் குறிப்பிடத்தக்க இலக்கிய ஆய்வாளர், இலக்கிய வரலாற்றாசிரியர். பிரமிளின் படைப்பியக்கத்திற்கு களம் அமைத்தவர், பிரமிளின் படைப்புலகத்தை தொகுத்து பதிப்பிக்கும் பணியை முன்னெடுத்தவர் என்னும் நிலைகளில் முதன்மையாக அறியப்படுகிறார்.

கால சுப்ரமணியம்

கால சுப்ரமணியம்
கால சுப்ரமணியம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅரூ அறிவியல் சிறுகதைப்போட்டி முடிவுகள்
அடுத்த கட்டுரைஅறிவியல் விடுதலை அளிக்குமா?