வாசவன்

வாசவன் நான் என் இளமையில் தொடர்ந்து வாசித்த எழுத்தாளர். குழந்தையிலக்கியத்தில் அவருக்கு ஓர் இடமுண்டு. 90 வயதில் அவர் மறைந்தபோது , அச்செய்தி வழியாக ஒரு சிறு மின்னதிர்வுபோல அவர் பெயரை நினைவுகூர்ந்தேன்

வாசவன்

வாசவன்
வாசவன் – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைஆலயக்கலை முகாம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரை”மறுக்க சாத்தியமே இல்லாததுதான் கவிதை” – சதீஷ்குமார் சீனிவாசன் நேர்காணல்