செ.திவான்

செ. திவான் நெல்லை வரலாறு சார்ந்த புதிய தரவுகளை முன்வைத்தவர், தமிழ் இஸ்லாமிய வரலாற்றின் அறியப்படாத பக்கங்களை எழுதியவர் என்னும் நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வாளராக மதிக்கப்படுகிறார்.

செ.திவான்

செ.திவான்
செ.திவான் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைமாயப்புன்னகை
அடுத்த கட்டுரைஶ்ரீகிருஷ்ணபுரத்தில் மூன்றுநாள்