அருணன்

அருணோதயம் பதிப்பகம் ஒரு காலகட்டத்தில் கண்ணதாசன் நூல்களை வெளியிடும் பதிப்பகமாக அறியப்பட்டிருந்தது. இன்று அது பெண்கள் எழுதும் மெல்லுணர்வு நூல்களை வெளியிடும் பதிப்பகமாக அறியப்படுகிறது. தமிழின் பெரிய நூல்வெளியீட்டகங்களில் ஒன்றான அருணோதயத்தின் நிறுவனர் அருணன்

அருணன்

அருணன்
அருணன் – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைஇரண்டாம்நிலை யோகம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகன்னியின் காலடியில்