காரைச்சித்தர்


காரைச்சித்தர் நவீனத்தமிழிலக்கியத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு மர்ம ஆளுமை. புதுமைப்பித்தனுக்கும் ச.து.சு.யோகியாருக்கும் அணுக்கமானவர். கோமல் சுவாமிநாதன் இவரைப்பற்றி எழுதியிருக்கிறார். அசோகமித்திரனின் இரண்டு நாவல்களில் கதாபாத்திரமாக வருகிறார்.

காரைச்சித்தர்

காரைச்சித்தர்
காரைச்சித்தர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஉடன்வருமொரு முகம்
அடுத்த கட்டுரைபறக்கும் நாட்கள்