பூரம்

கலைமகள் இதழ் வழியாக எழுதவந்த படைப்பாளிகளில் ஒருவர் பூரம்.  பொதுவாசகர்களுக்காக எழுதப்பட்ட, சமூகநன்னோக்கம் கொண்ட எழுத்துக்களை உருவாக்கியவர். இலக்கிய அமைப்பாளர் என்ற வகையிலும் முக்கியமானவர்

பூரம் சத்தியமூர்த்தி

பூரம் சத்தியமூர்த்தி
பூரம் சத்தியமூர்த்தி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகல்வி, விடுதலை- ஒரு பாதை
அடுத்த கட்டுரைகடவுள்நம்பிக்கை உண்டா?