இளந்தமிழன்

தோட்டப்புற வாழ்விலிருந்து விலகி மலேசிய கம்பங்களின் வாழ்க்கையை கதைப் பின்னணியாக கொண்ட படைப்புகளை எழுதியவர் இளந்தமிழன். 80-களின் காலகட்டத்தைத் தன் கதைகளில் கொண்டிருந்த இப்படைப்புகள் அழுத்தமான யதார்த்தவியல் கதைகளாகவும் சமகால சிக்கல்களை முன்வைப்பவையாகவும் இருந்தன.

இளந்தமிழன்

இளந்தமிழன்
இளந்தமிழன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஇறுதியாத்திரை, ஒரு சித்திரம்
அடுத்த கட்டுரைஆயுதமாதல்