ராஜகோபாலன், டான் யுவான்

ஜா.ராஜகோபாலன் சிறந்த மேடைப்பேச்சாளர். அவரை மிகவும் பாதித்த ஒரு நூல் பற்றி பேசுகிறார். டான் யுவான் (கார்லோஸ் கஸ்டநாட) ஒரு காலகட்டத்தில் பலருடைய பார்வையை பாதித்த சிந்தனையாளர். உண்மையில் டான் யுவான் என ஒருவர் இல்லை, அது ஒரு புனைவு என பின்னாளின் ஆய்வாளர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்தப்புனைவு காரணமாகத்தான் அது அத்தனைபெரிய செல்வாக்கைச் செலுத்தியதோ என்னவோ?

முந்தைய கட்டுரைமலம், வெண்முரசு- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைநோயும் மருந்தும், கடிதம்