கிளமெண்ட் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார்

தமிழகத்தில் சுவாரசியமான ஒரு மரபுத்தொடர் அமைப்பு உள்ளது. தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரியாருக்கு 1818ல் தஞ்சை டேனிஷ் மிஷன் திருச்சபை அவருடைய வாரிசுகளும் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார் என அழைக்கப்பட்டு, சபை கௌரவங்களை அடைவார்கள் என பத்திரம் ஒன்றை எழுதியளித்தது. அதன்படி தலைமுறைகளாக வேதநாயகம் சாஸ்திரியார்கள் வருகிறார்கள். இப்போதைய வேதநாயகம் சாஸ்திரியார் கிளமெண்ட். இவர் சென்னையில் கமஸ் என்னும் இசைக்குழுவை நடத்தும் புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞர்

கிளமெண்ட் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார்

கிளமெண்ட் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார்
கிளமெண்ட் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதலித் இலக்கியம், இலக்கிய அளவுகோல்கள்…
அடுத்த கட்டுரைமலர்த்துளியின் பொருள்?