தஞ்சை பிரகாஷ்

தஞ்சை பிரகாஷின் பற்றி எரிந்த தென்னைமரம் என்னும் சிறுகதை அவர் மீதான இலக்கியக் கவனத்தை திருப்பியது. கும்பகோணம் அருகே மெய்யாகவே வாழ்ந்த ஒரு பெண்மணி பற்றிய சிறுகதை அது எனப்படுகிறது

தஞ்சை பிரகாஷ்

தஞ்சை பிரகாஷ்
தஞ்சை பிரகாஷ் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைநோயும் மருந்தும், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபொன்னியின் செல்வன், கேள்விகள்