கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி 

தமிழின் கவிதையியல் குறித்தும், தமிழிலக்கியம் திரட்டி முன்வைக்கும் சமூக அறம் குறித்தும் விரிவாக எழுதியவர் கா.சிவத்தம்பி. தமிழ் இலக்கியங்கள் வழியாக தமிழ்ச்சமூகம் வேட்டைக்குடிகளில் இருந்து மருதநிலத்து வேளாண்குடிகளாக மாறிய பரிணாமத்தையும், அதன் விளைவான சமூக மோதல்களையும் ஆராய்ந்து சித்தரித்தார். தமிழியலாய்வு என்பது சமூகவியல், பொருளியல், வரலாறு, இலக்கியம் ஆகிய அனைத்தையும் இணைத்து ஒரு பொதுப்பார்வையை உருவாக்கிக்கொள்வதாகும் என்று கருதினார்.

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைராஜா நினைவுகள்
அடுத்த கட்டுரைநீதியின் காதல்