தத்துவ முகாம், கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ,

முதன்மை ஆசிரியரிடம் நேரடியாக கற்பது என்பது மிக அரிய வாய்ப்பு. பருந்து தன் குஞ்சுகளை தூக்கிக் கொண்டு வெகுதூரத்தை பறந்து கடப்பது போல பலமடங்கு விஷயத்தை காலம் செல்வது தெரியாமல் கற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த மூன்று நாட்களில் ஐந்து அமர்வுகளில் வேதங்கள் குறித்த விரிவுரை அற்புதமானது. உங்களது உரைகளின் தனித்தன்மை என்பது வெவ்வேறு தகவல்கள் மற்றும் கருதுகோள்களை இணைத்து முன்சென்று புதிய புரிதல்களை உருவாக்குவது. பழங்குடி மக்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சமே உயிர்வெளி என நீங்கள் சொன்னது இன்னும் நினைவிற்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதுபோல அக்னிதேவனுக்கான வழிபாடு பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படை கருதுகோளான பிரம்மம் குறித்தான பரிணாமத்தை காட்டும் சித்திரமும் அற்புதமானது. ஒவ்வொரு புதிய அறிதலும் அளிக்கும் பரவசத்திற்கு இணை எதுவும் இல்லை.

முழு வகுப்புகளிலும் உங்களது கவித்துவமான வாக்கியங்களை குறிப்பெடுக்கவே எனது முழு ஆற்றலையும் செலவழித்தேன். முதல் மற்றும் இரண்டாம் அமர்வின் குறிப்புகளை வைத்து கட்டுரை எழுத ஆரம்பித்தது நிறைவடையாமல் உள்ளது. அடுத்த அமர்விற்குள் இந்த வேலையை முடித்து விட வேண்டும்.

உபநிஷதங்கள் குறித்தான அடுத்த அமர்வினை பேரார்வத்துடன் எதிர்பார்க்கிறேன்.

சங்கரன் ஈ.ர

*

அன்புள்ள ஜெ

தத்துவ வகுப்புகள் இரண்டாம் கட்ட நகர்வை அடைந்திருப்பதை அறிந்தேன். என்னைப்போன்று வெளிநாடுகளில் வாழ்பவர்களுக்கு இது ஓர் இழப்புதான். அதைப்பற்றிக் கேட்டபோது ஆன்லைனில் இவ்வகை வகுப்புகளை நிகழ்த்துவதில்லை என்றீர்கள். இவற்றை நிகழ்த்துவதே பழைய நேரடி ஆசிரியர் மாணவர் உறவுசார்ந்த கற்றல் நிகழவேண்டும் என்பதற்காகவே என்றீர்கள். அந்த மரபு தொடரவேண்டும் என்பது உங்கள் விருப்பம் என புரிகிறது. அந்த முறையிலுள்ள அழகும் தீவிரமும் புரிகிறது. ஒன்றை கற்பதற்காக கிளம்பிச் சென்று மூன்றுநாட்கள் தங்குவதும், ஆசிரியருடன் உடனுறைவதும் பெரிய கொடுப்பினை.

நல்லது. என்றாவது எங்களூரிலும் ஒரு சந்திப்பை நிகழ்த்துங்கள்

விஜய்ராஜ்

முந்தைய கட்டுரைபுத்தகப் பரிந்துரைகள், கடலூர் சீனு
அடுத்த கட்டுரைரெவெ. ஸ்வார்ட்ஸ்