செ.இராசு 

தமிழக வரலாற்றெழுத்தின் இரண்டாம் கட்டம் என்பது மைய ஓட்ட வரலாற்றுக்கு நிகராக வட்டாரவரலாறுகளை பதிவுசெய்வதும் ஆராய்வதும். கொங்குவட்டார வரலாற்றை மிகவிரிவாக ஆராய்ந்து பதிவுசெய்த செ.இராசு அதில் முன்னோடியாகக் கருதப்படுகிறர். கல்வெட்டுகள், பழந்தமிழ் நூல்கள் ஆகியவற்றுக்கு நிகராக நாட்டாரியல் தரவுகளையும் கருத்தில்கொண்டு எழுதப்பட்ட அவரது நூல்கள் நுண்வரலாறு என்னும் வகைமையைச் சார்ந்தவை.

செ.இராசு

செ.இராசு
செ.இராசு – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகுருகு இதழ்
அடுத்த கட்டுரைஇமையம் சொல்லும் அவதூறு…