இராவுத்தர் சாஹிபு

இராவுத்தர் சாஹிபு (வலி) (மறைவு: பொ.யு. 1613) புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள கோட்டைப்பட்டினத்தில் அடங்கப் பெற்றிருக்கும் இஸ்லாமிய மதஞானி.

இராவுத்தர் சாகிப் (வலி)

இராவுத்தர் சாகிப் (வலி)
இராவுத்தர் சாகிப் (வலி) – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசவார்க்கர், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைசிவசங்கரியின் இந்திய தரிசனம்