உமா மகேஸ்வரி 

எனது தலைமுறைப் பெண் எழுத்தாளர்களில் முதன்மையானவர் என உமா மகேஸ்வரியையே எப்போதும் குறிப்பிடுவது வழக்கம். கருத்துக்களில் இருந்து கதைக்குச் செல்லும் வழக்கம் கொண்டவர் அல்ல. ஆகவே பெண்ணிய எழுத்தாளர் என்று சொல்லிவிடமுடியாது, பெண்ணியம் அவர் கதைகளில் இயல்பாகவே உண்டு. உணர்ச்சிகரமான தடுமாற்றங்கள் கொண்ட எழுத்து. ஆகவே எல்லா கதைகளும் சீரான கலைத்தன்மை கொண்டவை அல்ல. ஆனால் தமிழில் பெண்கள் எழுதச்சாத்தியமான பல நுண்தளங்களை எழுத்தில் சந்தித்தவர்.

உமா மகேஸ்வரி

உமா மகேஸ்வரி
உமா மகேஸ்வரி – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைபெருங்கை – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமேடைப்பேச்சும் எழுத்தாளர்களும்-2