கற்றங்குடி வேல்சாமி மௌனகுரு சுவாமிகள்

கற்றங்குடி வேல்சாமி மௌனகுரு சுவாமிகள் ( 1890) இந்து யோகி. ஸ்ரீ ரெட்டி சுவாமிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அருப்புக்கோட்டைக்கு அருகிலுள்ள கற்றங்குடியில் இவர் சமாதி அமைந்துள்ளது

கற்றங்குடி வேல்சாமி மௌனகுரு சுவாமிகள்

கற்றங்குடி வேல்சாமி மௌனகுரு சுவாமிகள்
கற்றங்குடி வேல்சாமி மௌனகுரு சுவாமிகள் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசங்கத்தமிழர் மதம் – கடலூர் சீனு
அடுத்த கட்டுரைஒரு தென்னை