வெள்ளக்கால் சுப்ரமணிய முதலியார்

இன்றைய உரைநடை வடிவம் எப்படி உருவாகியது என இன்று பலருக்கும் தெரியாது. அரைகுறை இலக்கணத்தார் சிலர் இந்த இலக்கணங்கள் நன்னூல் காலம் முதல் இருப்பதாகவும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் உரைநடை இதழியல், மொழியாக்கம் வழியாக ஆங்கில உரைநடையின் சாயலுடன் தமிழில் உருவாக்கப்பட்டது என்பதே உண்மை. அதை உருவாக்கியதில் பெரும்பங்களிப்பாற்றியவர் வெள்ளக்கால் சுப்ரமணிய முதலியார். அவருடைய மொழிபெயர்ப்புகளில் ஆங்கிலச் சொற்றொடரமைப்புகளைப் பயன்படுத்தினார். ஒற்று, கால்புள்ளி, அரைப்புள்ளி, மேற்கோள்புள்ளிகளை போட்டு வழிகாட்டினார்

வெள்ளக்கால் சுப்ரமணிய முதலியார்

முந்தைய கட்டுரைஆகாயம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகி.ரா, கே.எஸ்.ஆர்