தொ.மு. பாஸ்கரத் தொண்டைமான்

இளைய தலைமுறையினரிடம் பேசும்போது அவர்களுக்கு தமிழக ஆலயக்கலை பற்றி எந்த புரிதலும் இல்லை என்பதைக் காணமுடிகிறது. ஆலயம் என்றால் பக்தி என்று மட்டுமே தெரிந்து வைத்துள்ளனர், அங்கே செல்வதும் அரிது. ஆலயங்கள் மாபெரும் கலைச்செல்வங்கள், பண்பாட்டு மையங்கள், வரலாற்றுத் தடையங்கள். அதை பயிற்றுவிக்க நாங்கள் பயிற்சி வகுப்புகளை ஒருங்கிணைக்கிறோம்

அந்த பார்வையை தமிழில் முன்வைத்த முன்னோடி  ஒருவர் பாஸ்கரத் தொண்டைமான்.

தொ.மு. பாஸ்கரத் தொண்டைமான்

முந்தைய கட்டுரைதிருப்பூர் உரை, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகி.ரா -100